Аж үйлдвэрийн мэдээ

  • Хийн даралт зохицуулагчийн зах зээлийн тойм

    Дэлхийн хийн даралтын зохицуулагчийн зах зээлийн тайлан 2020 нь аж үйлдвэрийн байдал, гол оролцогчид, улс орнууд, бүтээгдэхүүний төрөл, эцсийн аж ахуйн нэгжүүдээс хамааран чухал дүүргүүдийн үзэл бодлыг харуулсан нийт судалгааг санал болгодог.Энэхүү тайлан нь дэлхийн зах зээл дээрх хийн даралт зохицуулагчийг тойрсон, ялангуяа...
    Цааш унших